Kwalifikacje

Home / Kwalifikacje

Nasze kwalifikacje :

Opiekun medyczny ; symbol cyfrowy 532102

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Dyplom właściciela firmy o numerze :

D/80004022/14

Okręgowa Komisja Egzaminacyjne we Wrocławiu

 

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

-rozpoznawać objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych

-przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki

-zaspokajać potrzeby bio-psychospołeczne osoby chorej i niesamodzielnej

– dobierać metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,

-pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych ,

-pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków ,

-stosować profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową

-posługiwać się językiem migowym

-wykonywać zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze

-prowadzić edukację w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i zdrowego stylu życia

-współpracować z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym

-uczestniczyć w procesie usprawniania i rehabilitacji osoby chorej i niesamodzielnej , a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych

-przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii

-udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

-stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej , prawa pracy oraz ochrony danych osobowych

-posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji w zakresie realizacji zadań zawodowych

-organizować pracę małego zespołu